GIẢM SỰ PHÂN TÁN TĂNG ĐỘ TẬP TRUNG

Sự thành công của một Landing Page có tỷ lệ chuyển đổi là sự kết hợp EasyBrand

5 bước thiết kế Landing Page đẹp và chuyển đổi cao

cho các chiến dịch marketing và quảng cáo

$

Bước 1

Xác định mục tiêu chuyển đổi mong muốn và các chỉ số KPI cần đạt

$

Bước 2

Xây dựng nội dung để thuyết phục khách hàng thực hiện hành động mục tiêu

$

Bước 3

Thiết kế giao diện Landing Page kết hợp nội dung ở bước 2

$

Bước 4

Chạy thử nghiệm một số mẫu để chọn ra mẫu tối ưu nhất và duy trì

$

Bước 5

Đo lường các chỉ số và đưa ra báo cáo

Tăng tỉ lệ chuyển đổi bền vững ngay hôm nay!

Sự thành công của một Landing Page có tỷ lệ chuyển đổi là sự kết hợp EasyBrand

Nhận kế hoạch tiếp thị cá nhân của bạn

Không rắc rối. Tiết kiệm thời gian. Từ chối bất cứ lúc nào.