Phát triển doanh nghiệp của bạn thông qua Google Ads

Hiển thị quảng cáo cho khách hàng khi họ đang tìm kiếm các doanh nghiệp giống như doanh nghiệp của bạn trên Google Tìm kiếm và Maps. Bạn chỉ trả tiền khi quảng cáo mang lại kết quả, chẳng hạn như khi khách hàng nhấp vào quảng cáo để tới trang web hoặc khách hàng gọi đến doanh nghiệp của bạn.

Thu được những kết quả hữu ích với bạn

THÚC ĐẨY LƯỢT TRUY CẬP VÀO TRANG WEB

Tăng doanh số bán hàng trực tuyến, lượt đặt chỗ hoặc lượt đăng ký vào danh sách gửi thư bằng cách sử dụng quảng cáo trực tuyến hướng mọi người đến trang web của bạn.

Biến sự quan tâm thành hành động

Hiển thị quảng cáo của bạn tại thời điểm chính xác mọi người thể hiện sự quan tâm và bắt đầu tìm kiếm những gì bạn bán.

TĂNG SỐ LƯỢT GHÉ QUA CỬA HÀNG

Thu hút nhiều khách hàng ghé đến cửa hàng hơn bằng cách sử dụng quảng cáo chỉ đường đến doanh nghiệp của bạn trên bản đồ.

Quảng cáo tìm kiếm của Google

Tiếp cận và thu hút khán giả của bạn bằng quảng cáo văn bản hấp dẫn thu hút sự chú ý và nhận được kết quả.

 

Đặt ngân sách phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Bạn sẽ không bao giờ chi tiêu vượt quá hạn mức hàng tháng đã đặt và bạn có thể điều chỉnh ngân sách hoặc tạm dừng quảng cáo bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hiển thị cho bạn kết quả ước tính dựa trên ngân sách của bạn.

 

Nhiều tính năng hơn, cơ hội vô tận.

Mục tiêu quan trọng nhất

Tiếp cận đối tượng của bạn bằng nhắm mục tiêu do AI cung cấp và tập trung vào các lĩnh vực quan trọng nhất với bạn.

Chạy quảng cáo trên các thiết bị

Hiển thị quảng cáo cho những người tìm kiếm doanh nghiệp của bạn mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Kiểm soát tiền

Luôn kiểm soát và thiết lập ngân sách quảng cáo mà bạn cảm thấy hạnh phúc và an toàn.

Nhận kế hoạch tiếp thị cá nhân của bạn

Không rắc rối. Tiết kiệm thời gian. Từ chối bất cứ lúc nào.